La paraula Geotèrmia prové d’orígens grecs, derivant de les paraules “geos” que significa “terra” i “thermos” que vol dir “calor”: La calor de la terra.

Com funciona?

Es tracta de beneficiar-se de la temperatura constant que trobem al subsòl (Entre 10º i 15º constants durant tot l’any segons zona i profunditat), on aprofitant aquest fet, s’instal·la un mecanisme basat en una bomba de calor geotèrmica encarregada de moure el calor d’un lloc a l’altre segons convingui generant tant refrigeració com calefacció útil per al ser humà. La bomba de calor és un sistema reversible que pot emprar-se tant per treure calor del recinte com per traslladar aquesta calor de l’exterior a l’interior de la vivenda.

Quins beneficis té aquest sistema?

El resultat és que a l’utilitzar la temperatura del subsòl de la vivenda que està constantment entre 10-15º, és més fàcil i per tant menys costós escalfar-la o refredar-la partint sempre d’aquesta temperatura a la que mantenim la llar tot l’any. No és, per tant, que circuli temperatura més ‘freda’ o ‘calenta’ sinó que és constant tot l’any, el que varia és la nostra sensació tèrmica segons la temperatura ambiental en la qual vivim. A l’hivern ens semblarà que la vivenda es manté ‘calenta’ i a l’estiu notarem que es manté més fresca.
En l’àmbit d’estalvi energètic i econòmic, un cop feta la instal·lació, el 75% de la calefacció o refrigeració de la vivenda provindrà del sistema geotèrmic (la qual no requereix proveïdors ni subministradors) i un 25% aprox. haurà de ser produït mitjançant electricitat o sistema alternatiu. Ecològicament es tracta d’un sistema que no emet CO2 i es tracta d’un recurs natural inesgotable.

Quins requisits comporta?

El bon funcionament d’aquest sistema requereix una vivenda amb un bon aïllament i una aparatosa instal·lació de grans sistemes de radiadors per un sistema de temperatura baixa, s’ha de tenir en compte els costes d’adquisició i funcionament i el tipus de bomba de calor, ja que requeriran diferents llicències, permisos i normatives de construcció.
El més ideal és planejar la incorporació d’aquest sistema abans de la construcció de l’immoble sempre que sigui possible.

Existeixen 3 possibilitats d’instal·lar la climatització geotèrmica:

  • Sota fonaments: és el més pràctic.
  • Horitzontal: necessita molt espai lliure de jardí (Terreny ampli i accessible).
  • Vertical: L’única possibilitat d’incorporar el sistema quan la casa ja està construïda i no disposa de jardí (o és molt petit).