En una zona de muntanya, com és el nostre cas a la Cerdanya, on les variacions de temperatures entre estiu i hivern són molt elevades, es fa imprescindible incorporar un bon aïllament tèrmic a les vivendes. Aquest conservarà millor la temperatura al seu interior i, per tant, consumirà menys energia. Per tant, és important incorporar tot el necessari per reduir aquest consum energètic i que suposi un estalvi real.

L’aïllament no es pot veure a simple vista, però el notaràs en el teu dia a dia i en el consum energètic de calefacció o refrigeració. Aquests són alguns dels beneficis econòmics i mediambientals que t’aporta:

  • Disminueix la contaminació produïda pel consum energètic. Ajuda al medi ambient.
  • Evita pèrdues de calor o fred dins la vivenda.
  • Redueix, per tant, l’energia necessària per refredar o escalfar casa teva.
  • Disminució dels costos en la factura energètica, per tant, estalvi assegurat!
  • Millora el benestar i la salut a casa teva gràcies al manteniment d’una temperatura agradable tot l’any, evitant canvis bruscs de temperatura.
  • A més a més, redueix humitats i millora l’aïllament acústic.

En les nostres obres cuidem al màxim tot el referent a aïllament tant en façanes, teulada i terres, tant interiors com exteriors. En el moment de la construcció es quan la inversió surt més econòmica i suposarà un estalvi des del primer moment i per tota la vida.

També disposem de solucions per les cases més antigues amb aïllaments deficients en les quals habitualment sorgeixen rehabilitacions per una necessitat d’arreglar un deteriorament. En aquests casos, cada vegada més tenint en compte factors energètics, s’està recorrent a la Rehabilitació Tèrmica, la qual com hem comentat, no et protegeix tan sols dels factors climàtics, sinó que també d’un dels grans consumidors d’energia més importants en situacions de clima extrems.

 

És molt recomanable aprofitar una rehabilitació integral ja necessària per incorporar millores en l’aspecte tèrmic que poden afectar les obertures exteriors: substitució de vidres o fusteries de finestres o balconeres, aïllament de les caixes de persiana o amb el folre de murs o sostres amb productes adequats amb el que a més a més es poden millorar les instal·lacions, tot plegat, en alguns casos pot suposar un estalvi energètic de fins al 50%, motiu pel que l’esforç inicial es veurà recompensat mes a mes.