El jurat dels Premis d’Arquitectura va seleccionar aquest conjunt de vuit habitatges que tenen molt en compte l’entorn on estan construïts

 

L’estació d’esquí de la Molina es prepara a hores d’ara per a l’inici d’una nova temporada d’esquí, que tornarà a omplir la zona de practicants d’aquest esport i de persones que simplement se senten atretes per la bellesa de l’indret durant els mesos d’hivern.

Aquest poder d’atracció de la zona –que en el cas del segon col·lectiu esmentat s’allarga durant tot l’any, perquè no depèn necessàriament de la presència de neu– ha fet proliferar a la Molina i en general a tot el municipi d’Alp zones residencials i establiments hotelers.

Entre aquestes construccions, n’hi ha que es limiten a complir amb la seva funció d’allotjament més o menys confortable, però n’hi ha que excel·leixen per la seva estètica, per la seva integració en l’entorn, o per l’aprofitament dels recursos disponibles.

En tots aquests paràmetres destaca el conjunt de vuit habitatges a la Molina que el jurat dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2014 va elegir com una de les obres finalistes.

En la memòria del projecte inclosa en el catàleg dels premis, els tres arquitectes responsables del seu disseny, expliquen que «es tracta d’un conjunt d’apartaments, quatre de poc més de vuitanta metres quadrats útils, quatre de poc més de seixanta metres quadrats útils i quatre oficines de gairebé quaranta metres quadrats útils. El conjunt també disposa d’un soterrani per a aparcament per a vint vehicles i vuit trasters petits». Tot seguit, apunten els motius d’algunes de les seves apostes a l’hora de plantejar el projecte: «La conformació de la volumetria com una franja llarga i estreta, però trencada, que li atorga una voluntat de fragmentació física i visual, disposada al llarg de la parcel·la, respon, bàsicament, a les possibilitats urbanístiques d’edificar planta baixa i pis, amb l’aprofitament del sotacoberta, amb un sòcol soterrat destinat fonamentalment a aparcament».

L’aspecte estètic de l’immoble resultant i la seva funcionalitat són elements que han tingut en compte, però també han volgut tenir cura de l’entorn a l’hora de fer la seva proposta: «El pendent i el desnivell de la secció transversal del terreny afavoreixen l’encaix de la volumetría en el sentit longitudinal i, d’aquesta manera, en disposar la dimensió estreta transversalment, minimitzem el moviment de terres i, per tant, l’impacte en el paisatge». A més, els tres arquitectes tenien molt clar on s’havia de construir el conjunt d’apartaments, i què hi buscarien els futurs residents, i és per això que assenyalen que «també ha estat la lògica urbana allò que ha portat a disposar l’edificació propera i al llarg de la carretera interior de la Molina. Amb els apartaments a la part alta aconseguim alliberar la resta de la parcel·la com a espais enjardinats dels apartaments, sempre mirant cap a la Tossa d’Alp». D’aquesta manera, es garanteixen unes vistes excel·lents, un dels al·licients que implica sempre una escapada a la Molina.

Contractista: Carlos Projectes Cerdanya.

Diumenge, 9 de novembre Arquitectura de 2014 Dominical de Girona